اخبار و اعلانات

پرداخت هزینه داوری و چاپ مقاله

با عنایت به بخشنامه 11/25685 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 1398/02/09 جهت داوری مقاله مبلغ 1/500/000 ریال و هزینه ی چاپ در خصوص مقالاتی که هزینه داوری پرداخت کرده اند 3/500/000 ریال می باشد. در خصوص مقالاتی که هزینه داوری پرداخت نکرده اند جهت چاپ مقاله لازم است مبلغ  5/000/000 ریال پرداخت نمایند.

مطالعه بیشتر

هزینه اشتراک

هزینه اشتراک برای هر شماره در سال 1396 برای مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 30000 تومان می باشد و هزینه سالانه 120000تومان جهت دریافت فصلنامه مبلغ مورد نظر را به حساب دفتر مجله واریز کرده و آن را به میل journalfegh@gmail.com ارسال نمایید حتما کد پستی در فرم درخواست ذکر گردد.

مطالعه بیشتر

شماره حساب مجله

شماره حساب بانکی  ( جهت اشتراک) 0102743680001  بانک ملی مرکزی (شعبه بابل) به نام دفتر مجله دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل 

مطالعه بیشتر