پرسش‌های متداول

طبق چه فرمتی باید مقاله را ارسال کرد؟

از بخش راهنمای نویسندگان می توانید فرمت مورد نظر را مطالعه و دقیقا طبق همان فرمت ارسال نمایید

فرآیند داوری چه مدت طول می کشد؟

زمان تقریبی برای پذیرش نهایی حداکثر یک ماه و نیم تا دو ماه می باشد

پروسه داوری به چه شکل است؟

ابتدا باید مقاله در جلسه هیات تحریریه مورد بررسی اولیه قرار می گیرد یعنی حداکثر پس از 10 روز مشخص می شود که اصلا مقاله قابل داروی است یا خیر ؟ اگر قابل داوری بود جهت داوری ارسال خواهد شد

پس از چاپ چند نسخه برای نویسنده ارسال می گردد؟

در صورت موجودی تا 2 نسخه . در غیر اینصورت 1 نسخه