دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، تابستان 1390، صفحه 1-248 
1. اثرعقدمعلق پیش ازتحقق معلق علیه

صفحه 9-26

علی اکبر ایزدی فرد؛ حمید ابهری؛ جواد هاشمی


4. تغییرجنسیت و بررسی فقهی آن

صفحه 77-92

کیومرث کلانتری درونکلا؛ نصیبه ابراهیمی


5. شرط فاسخ در فقه و حقوق شیعه

صفحه 93-112

سید علی جبار گلباغی ماسوله


7. مبانی فقهی مستثنیات دین

صفحه 147-174

همایون مافی؛ سید کمال حسینی