دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، بهار 1393 
2. انقلاب ید امانی به ید ضمانی

صفحه 45-60

ایمان دهقانی؛ محمدرضا فلاح؛ یوسف جمشیدی


5. تأمّلی در مهلت پرداخت دیه‌ در قتل شبه عمد

صفحه 97-118

محمد محسنی دهکلانی؛ علی محمدیان؛ الهه قی زاده


6. بررسی معناشناختی «شهادت زور» و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه

صفحه 119-140

احمد مرتاضی؛ علی اصغر موسوی رکنی؛ عادل ساریخانی؛ محسن ملک افضلی


7. بررسی عقد اجاره در مواجهه با عذر عام

صفحه 141-156

سید محمد حسن مومنی؛ عابدین مومنی