بررسی فقهی بیع اعضای بدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل

10.22034/ijrj.2020.670980

چکیده

تحقیق پیش رو به دنبال بررسی خرید و فروش اعضای بدن انسان زنده و مرده در موارد مقصوده عقلائیه است. براساس آیات و روایات، خرید و فروش اشیاء متنجس حرام شمرده شده است، از جمله ی این اشیاء متنجس، عضو جدا شده از بدن انسان  زنده و اعضای بدن میت است؛ با بررسی این نصوص این نتیجه حاصل گردید، علت حرمت، نجاست ذاتی جسد فاقد روح است و دیگر عدم مالیت آن و دیگری نوع استفاده ای است صورت می گرفت. عده ای این اعضا را برای خوردن و نوشیدن استفاده می کردند. از این رو خرید و فروش عضو بدن برای این مقصود حرام شد. بسیاری فقهاء امامیه فتوی بر حرمت خرید و فروش اعضای بدن انسان خواه زنده و خواه مرده داده اند. در روزگار ما با تغییر زمان و مکان و علت بهربرداری از اعضای بدن، برای خوردن و نوشیدن نیست، بلکه به دست آوردن آن جهت نجات جان انسانی دیگر است. از این رو دارای مصلحت خواهد بود. بنابراین عده ای از فقها نظریه هبه یا هدیه اعضای بدن را مطرح کرده و با این عقد اهداء عضو بدن انسان را جایز شمردند. نگارندگان در این تحقیق به دنبال جواز خرید و فروش اعضای بدن انسان هستند. نتیجه این تحقیق، جواز خرید و فروش با تکیه بر بناء عقلء و اطلاق ادله ی مجوزه ی بیع و قاعده دفع ضرر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Judicial Study of Body Organs Purchase

نویسنده [English]

  • Mehdi Mohammadian Amiri
Department of Islamic Jurisprudence & the Principles of Law
چکیده [English]

aa 

کلیدواژه‌ها [English]

  • aa