تغییرجنسیت و بررسی فقهی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضور هیات علمی دانشگاه مازندران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

با پیشرفت علم و فنآوری مسائل جدیدی به­وجود آمده که همواره مورد بحث و بررسی کارشناسان می­باشد. یکی از این مسائل که مورد توجه پزشکان و حقوقدانان قرار گرفت، وجود افراد ترانس سکسوال(transsexaul)است. اینها افرادی هستند که از نظر جسمی دارای اندام­های جنسی سالم  ولی از نظر روحی دارای مشکل می­باشند؛ به این معنی که از لحاظ روحی و روانی نمی­توانند جنسیت خودشان را قبول کنند، مردانی که دنبال زندگی زنانه هستند و زنانی که می­خواهند مثل مردان زندگی کنند. ترانس­سکسوالیسم یک بیماری­روانی است که در نهایت منجر به تغییر جنسیت می­شود. تغییر جنسیت ترانس سکسوال­ها دارای اثراتی می­باشد. به همین دلیل این بیماری، تغییر جنسیت و عواقب و اثرات آن مورد بررسی فقها، حقوقدانان و پزشکان قرارگرفته است. در این مقاله ضمن بررسی تغییر جنسیت و مباحث فقهی مربوط آن، به مسائلی از این دست پرداخته می­شود. این­که ترانس سکسوالیسم چیست؟ آیا امکان تغییر جنسیت وجود دارد؟ آیا تغییر جنسیت از نظر فقها امری جایز است یا خیر؟
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sexuality change and its Judicial examination

نویسندگان [English]

  • Kiyomars Kalantari 1
  • Nasibeh Ebrahimi 2
1 Mazandaran University faculty member
2 Mazandaran University
چکیده [English]

With the progress of science and technology , there have been new problems that experts always  arguing and studying about it. One of these problems is the presence of  transsexual  individuals  that physicians and lawyers have taken into consideration . These are persons who have healthy sex organ physically but their mental status is unhealthy, that is to say, they can’t accept their sexuality mentally; Men who follow ladies life and   womens who want to live like men.
Transsexualism is a mental illness that leads to Sexuality change finally. Sexuality change of Transsexuals has effects that the jurists, lawyers and physicians are studying about Transsexualism illness , sexuality change and its results.
In this article, the authors consider examination of sexuality change and its judicial examination.
It  means what is Transsexualism? Is there possibility of sexuality change? and Is sexuality change a permissible matter or not based on jurist’s viewpoint?
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • transsexualism
  • sexuality change
  • abstract prohibilition
  • abstract legitimacy
  • provisional legitimacy