نخستین گام حمایتی از اطفال در سیاست جنایی اسلام، حمایت از مجاری پیدایش اطفال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

سیاست جنایی اسلام در قبال اطفال صرفاً در سیاست کیفری  خلاصه نمی­شود. تنظیم نحوه­ی واکنش کیفری در قبال ارتکاب جرم (بزه­کاری) و حمایت از ایشان در مقابل جرایم (بزه­دیدگی) جزئی از سیاست جنایی اسلام در حمایت از کودکان است. سیاست جنایی اسلام در بحث حمایت از اطفال علاوه بر مقوله­های مذکور به ابعاد دیگری نیز توجه دارد. در سیاست جنایی اسلام دایره­ی وضع قواعد حمایتی به دوران قبل از شکل­گیری کودک یعنی از زمانی که خانواده­ای در حال تشکیل است بر می­گردد. در این قسمت اسلام با وضع قاعده در سه زمینه­ی کلی سعی بر حمایت از اطفال داشته است. سوق دادن میل جنسی و به تبع آن ازدیاد نسل در قالب عقد نکاح شرعی، وضع قاعده در رابطه با فرایند انتخاب همسر و همچنین ایجاد تکلیف برای والدین بالقوه برای آمادگی همه­جانبه جهت فرزندآوری از اموری هستند که بحث حمایت از اطفال را در نظر داشته­اند. به نظر می­رسد در برخی از این زمینه­ها، مثل بحث نکاح و شرایط همسران، هدف حمایتی در کنار اهداف دیگر در وهله­ی دوم اهمیت قرار داشته است. در حالی­که در جایی دیگر، مثل توصیه­های لازم برای فرزندداری، هدف اصلی از وضع قواعد معطوف به حمایت از اطفال می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Initial Protective Measures Regarding Child development in Islamic Criminal Policies

نویسنده [English]

 • Masoud Heydari
Assistant Professor, Khorasgan, Iran
چکیده [English]

     Islamic and criminal law regarding the children is not merely briefed in the panel policies. Regulating the response of manner against misdemeanor is a part of the Islamic criminal code. In Islamic criminal policy, in addition to this issue other dimensions are of concern as well. This section in Islamic criminal law involves the period of the child’s formation, that is, when the family structure is being established. Here, the child is protected by the law with respect to the three general concepts: promoting the idea of sexual desire towards regeneration by observing the law regarding marriage, regulated selection of spouse and educating and preparing the ground for the healthy family structure. It seems that in some aspects like the issue of marriage, the objective of support is rated based on the secondary comparison to the other aspects. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • child
 • Support
 • Islamic
 • Criminal
 • Policy
 1. قرآن کریم.
 2. انصاری، قدرت­الله، (1392)، احکام و حقوق کودکان در اسلام، انتشارات دیدار، تهران.
 3. انصاری، مرتضی، (بی­تا)، القضاء و الشهادات، کمیته تحقیق تراث الشیخ الاعظم.
 4. بابازاده، علی­اکبر، (1375)، مسائل ازدواج و خانواده، نشر نو، تهران.
 5. بخاری، محمد، (1408)، صحیح البخاری، دارالرائد العربی، بیروت.
 6. الجزیری، عبدالرحمان، (بی­تا)، الفقه علی ­المذاهب ­الاربعه. شرکت دار الارقم­ بن­ ابی ­الارقم، بیروت.
 7. جعفرپور، جمشید، (1384)، حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین اسلامی، پژوهشنامه متین، 18(29 و 28)، 100-83.
 8. حسن حرانی، ابومحمد، (1376). تحف العقول، دارالمکتب ­الاسلامیه، تهران.
 9. حسینی، سید محمد، (1383)، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، انتشارات دانشگاه تهران و انتشارات سمت، تهران.
 10. حسینی زاده، سیدعلی (1391)، سیره­ی تربیتی پیامبر و اهل بیت، تربیت فرزند، نشر نو، تهران.
 11. دلماس، مارتی (1381)، نظام­های بزرگ سیاست جنایی، نشر میزان، تهران.
 12. شیخ طوسی، (بی­تا)، تهذیب الاحکام. دارالمکتب ­الاسلامیه، تهران.
 13. عاملی، شیخ حر، (1374)، وسائل الشیعه. دارالمکتب ­الاسلامیه، تهران.
 14. علامه حلی، حسن بن یوسف، (1379)، قواعد الاحکام، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.
 15. فاضل اصفهانی، محمد بن الحسن، (1405)، کشف اللثام، مکتبه السید المرعشی النجفی، قم.
 16. کلینی، محمد بن یعقوب، (بی تا). الکافی، دارالمکتب ­الاسلامیه، تهران.
 17. گلپایگانی، محمدرضا، (1383)،الهدایه إلى من له الولایه. چاپخانه حوزه علمیه قم، قم.
 18. لازرژ، کریستین، (1382)، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه­ی علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر میزان، تهران.
 19. متقی هندی، (بی­تا)، کنزالعمال، دارالمکتب ­الاسلامیه، تهران.
 20. مجلسی، محمدتقی، (1386)، بحارالانوار،  دارالمکتب ­الاسلامیه، تهران.
 21. محقق حلی، (1388)، شرائع الاسلام. دارالمکتب ­الاسلامیه، تهران.
 22. محمدیان، بهرام، (1375)، نگرشی بر حقوق کودک از دیدگاه اسلام. انتشارات خرسندی، تهران.
 23. مدرسی، سید محمدتقی، (1381)، ارزش والای خلقت و فلسفه­ی تطبیقی حقوق، انتشارات فردوس، تهران.
 24. مکارم شیرازی، ناصر، (1374)، تفسیر نمونه، دارالمکتب ­الاسلامیه، تهران.

25. میرزا قمی، أبوالقاسم بن محمدحسن، (1376)، غنائم الایام فی مسائل الحلال والحرام، مکتب الاعلام الاسلامی، قم.

 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مدنی قهفرخی، سعید و زینالی، امیر حمزه، (1390)، آسیب­شناسی حقوق کودکان در ایران، انتشارات میزان، تهران.
 2. وزیری، مجید، (1381)، نگاهی به وظایف تربیتی پدر در برابر کودک از دیدگاه اسلام. انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 3. ویسی، اصلان و زررخ، احسان، (1391)، انتساب طفل طبیعی به والدین در فقه امامیه و حقوق ایران. فصلنامه پژوهش­های فقه و حقوق اسلامی، 8 (28)، 190-157.