تبدیل و جایگزینی مجازات‌های اسلامی(حدود و تعزیرات)متناسب با مقتضیات‌زمان

نویسندگان

تهران

چکیده

   رویکرد و نگاه انسان معاصر به جرم، مجازات و تنبیه مجرمین  متحول و دگرگون شده است و این دگرگونی از جمله تبعات تغییر نگاه به انسان، نقش و جایگاه، حقوق و کرامت اوست. آنچه در پی می‌آید تبیین جایگاه نظری برخی از مجازات­های اسلامی(حدود و تعزیرات) در عصر غیبت امام معصوم، صلوات الله علیه است. نویسنده معتقداست تبدیل و جایگزینی مجازات­های شرعی منصوص و غیرمنصوص با سایر مجازات­های متعارف یا روش‌های اصلاح­گرایانه، از نظر قواعد و ساختارهای درون دینی امکان‌پذیر و از نگاه متناسب با مقتضیات زمان یک ضرورت تاریخی است. وجه تمایز و جنبه نوآوری این مقاله با سایر پژوهش‌های مرتبط با این موضوع، پذیرش مسأله تبدیل و جایگزینی، حتی در خصوص مجازات­های منصوص شرعی (حدود الهی) است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conversion and Replacement of the Islamic Punishment Tailored to the Time Requirements

نویسندگان [English]

  • Saeed Hadi Najafabadi
  • Mohammadreza Ayati
چکیده [English]

The approach and attitude of the contemporary human being about crime, and punishment of criminals has undergone serious change and transform that is mainly the result of change of human attitudes towards his role, position, rights and generosity. This study evaluates the theoretical position of some Islamic punishments (Hodoud and Tazirat) in the absence of innocent Imam (peace be upon him). The author believes that the change and replacement of the authorized and non-authorized legal penalties with other conventional penalties or reform methods is possible from the point of view of religious rules and principles and is a historical necessity regarding time requirements. The innovative aspect and distinctive feature of this article compared with other articles related to it is the acceptance of the change and replacement even in the case of legal authorized penalties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punishment conversion
  • Punishment replacement
  • penalties
  • Hodoud
  • TAzirat