بررسی فقهی افساد فی الارض اینترنتی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 موسسه پارسا

چکیده

      یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه بسا ضرر ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن می­باشد، افساد فی الارض در فضای مجازی است. حکم این نوع از افساد با توجه به نو ظهوربودن آن در میان فقها حتی در میان فقهای معاصر مورد بررسی قرار نگرفت. نگارندگان پس از ذکر بعضی از مصادیق افساد فی الارض اینترنتی و بررسی تفصیلی این مسأله، با اثبات تمام الموضوع بودن افساد فی­الارض در آیه شریفه 33 سوره مائده و نیز احراز جرم بودن افساد فی الارض اینترنتی به خاطر دلائلی همچون بنای عقلا و تنقیح مناط، در نهایت با استناد به دلائل متقن یعنی تمسک به اطلاق آیه 33 سوره مائده و روایات وارده در رابطه با افساد فی الارض و تنقیح مناط، به این نتیجه می رسند که به خاطر وجود شأنیت شرائط افساد مستوجب حد در افساد اینترنتی، مفسدین اینترنتی در صورتی که قصد افساد و اختلال در جامعه و بر هم زدن نظم آن شوند، حد افساد بر آنها اجرا خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Judicial investigation of Internet Perpetrators Who corrupt in the Earth

نویسندگان [English]

  • aliakbar izadifard 1
  • seyyed mojtaba hosseinnezhad 2
چکیده [English]

Corruption on earth acting against national security in cyberspace shows significant prevalence as one of the crimes with the highest incidence in today’s society, due to technological advances which seems to be far more destructive than the traditional one. No verdict or sentence has been handed down among FOKAHA in this regard due to the novelty of the field. Examining the spreading corruption on the earth through generalizing it to the proper circumstances, the authors arrive at the conclusion that internet perpetrators, who corrupt in the earth, are required to be subjected to Haad punishments if they are committed to disruption of public safety by attributing to Surah Al-Ma'idah [verse 33] and narratives about corruption on the earth as well as tanqih al-manat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perpetrators
  • Internet
  • Corruption
  • Manat
  • Cyberspace