بررسی جواز جراحی پلاستیک در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

نویسندگان

1 واحد قائمشهر

2 واحد قائم شهر

چکیده

امروزه یکی از واقعیت­های پزشکی، مسأله اعمال جراحی پلاستیک است که شامل دو قسم جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی می­شود. در نظام حقوق کیفری ایران، تنها حکم کلی اعمال جراحی یا طبی بیان شده است که یکی از شرایط اساسی رفع مسئوولیت کیفری پزشک، مشروع­بودن اعمال مذکور می­باشد (بند «ج» ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392)؛ اما در خصوص جواز و یا عدم جواز عملیات جراحی پلاستیک هیچ حکم صریحی در قوانین و مقررات ایران وجود ندارد. بنابراین، یکی از ابهام­ها و چالش­های اساسی در این­باره، مسأله جواز و یا عدم جواز شرعی اشکال مختلف جراحی پلاستیک است که در فقه اسلام نیز در این­باره دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. در این نوشتار، با بررسی مفاهیم اساسی و دیدگاه­های علمای شیعه و عامه درباره جواز و یا عدم جواز شرعی جراحی پلاستیک و همچنین، شرایط ایجاد و رفع مسؤولیت کیفری از پزشک ناشی از آن، چنین نتیجه­گیری شده است که در نظام حقوق کیفری ایران با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه و دلایل دیگر می­توان کلیه­ی اشکال جراحی پلاستیک را با رعایت قیود و شرایطی جزو اعمال جراحی مشروع و مباح تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Plastic Surgery in Fiqh Imammiyeh and Iranian Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Hassan Hajitabar 1
  • Mahboubeh Mousavi sheikh 2
چکیده [English]

Today, one of medical realities is the issue of plastic surgery containing two reconstructive plastic, parts and aesthetic plastic. In Iran current law system, only general verdict of surgery or medical operations are highlighted ("jeem (g) verse, article 158 of Islamic penalty law, 1392); but in the case of plastic surgery operations, there is no obvious verdict in laws and regulations. Therefore, one of the basic doubts and challenges in this respect is the issue of legality and or illegality of various forms of plastic surgery in that there are different views in Islamic jurisprudence among Shiite and other religious leaders. In the case of legality and or illegality of different aspects of the mentioned surgery operations. In this article, by investigating the basic concepts and Shiite scholars, views and the others about the legality and or illegality of plastic surgery and, too, the condition of creating and removing criminal responsibility of the physician, it can be concluded that in the legal system of Iran, regarding the well-known thesis of the Imamiyeh leaders and other reasons, we can take into account plastic surgery forms with respect to terms and conditions as legal surgery operation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surgery operations
  • Plastic surgery
  • Reconstructive plastic
  • Aesthetic plastic