آثار ابتلائات روانی مادر در برخورداری وی از حق حضانت

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد قم

2 واحد قم

چکیده

یکی از چالش­هایی که وجود دارد احکام صادره نسبت به حق حضانت مادران مبتلا به اختلالات روانی است که به دلیل فقدان قانونی دقیق، این افراد تحت عنوان مجنون مورد بررسی قرار می­گیرند. هدف ما تبیین اختلالات روانی مادر از جنون است، تا به وضع قوانین در حوزه­ی رعایت حقوق این افرد کمک کنیم. روش این مقاله کتابخانه­ای - تحلیلی است. یافته­های  به دست آمده عبارتند از این که: در فرض ابتلاء مادر به اختلالات روانی باید ابتدا نوع اختلال وی برای دادگاه مشخص شود و بعد صلاحیت وی نسبت به حضانت بررسی شود، زیرا اختلالات روانی، معنایی اعم از جنون دارند و به سه دسته تقسیم می­شوند: اختلالات روانی جنونی، سفهی و معتوهی. به صرف ابتلاء مادر به اختلال روانی، نمی­توان مانند جنون حکم به سلب حضانت وی نمود. در اختلالات روانی سفهی و اختلالات روانی معتوهی، شرایط روانی مناسب برای پذیرش حضانت در مادر وجود دارد و در برخی موارد حتی حضانت فرزند، منجر به بهبود حال مادر می شود، اما در اختلالات روانی جنونی، مادر شرایط غیرقابل درمانی دارد و به دلیل ماهیت آن اختلال، نه تنها توانایی حضانت را ندارد بلکه به مصالح فرزند آسیب می­زند که در این موارد، حق حضانت از وی سلب می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Wife’s Psychiatric Disorders upon Custody

نویسندگان [English]

  • Zeynab Mashoudi 1
  • hassan abedian 2
  • mohammadmehdi Ahmadi 2
  • alireza asgari 2
چکیده [English]

     One of  the current challenges is the issued verdicts regarding the custody of mothers suffering from mental disorders which, due to lack of accurate regulations, causes these people to be categorized as insane individuals. This study is aimed at distinguishing mental disorders from the insanity of the mother so that we could help enact laws and regulations to protect the rights of these persons. Findings of this study are as follow: if the mother is suffering from mental disorders, first the type of mental disorder should be determined for the court and after that her eligibility for the custody of the child should be investigated since mental disorders come under the general term insanity and are categorized into three groups: schizophrenia, minor insanity and foolishness. If the mother is suffering from a mental disorder, her right to the custody cannot be taken away based on their insanity. In cases where the mother is suffering from minor insanity or foolishness, proper mental conditions exist for granting the custody and in some cases even the custody itself can make the mother recover from her mental problem. However, a mother suffering from schizophrenia is not curable and she cannot be granted the custody of children because it may be detrimental to the children in which case she cannot have the right to custody.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental disorder
  • Custody
  • wife
  • right