گستره گواهی و شهادت زن در اسلام

نویسندگان

1 پیام نور تهران

2 پیام نور سبزوار

چکیده

در زمان کنونی، یکی از مسائل چالش­برانگیز و مورد توجّه جامعه (اعم از داخل و خارج) مسأله تساوی یا عدم تساوی حقوق زنان در اسلام است که القائات نابجای خصم هم تحت عنوان جنگ نرم، بر ایجاد تردید و شبهه در این خصوص، نقش فزاینده­ای داشته است و از جمله مصادیق مورد بحث در حقوق زنان، مسأله شهادت زن مطرح گردیده است. صرفنظر از این­که مبحث شهادت زنان، از مقوله تکالیف محسوب می­شود نه حقوق، در این مقاله، سعی شده کنکاشی در خصوص اصل شهادت زنان و مصادیق پذیرش آن صورت گیرد. لذا با مراجعه به منابع شرعی و با اندک تأمل و تدقیق در منابع مذکور احراز
می­گردد که اولاً: شهادت زنان در جمیع امور، اعم از مالی و غیرمالی البته با تفاصیلی، پذیرفته می­شود و مستثنیات عدم پذیرش آن به موارد معدودی، محدود می­گردد آن هم به دلیل حفظ شخصیت و کرامت انسانی در زن، ابتناء موازین اسلام بر تخفیف، ارفاق و یا حکمت­های خاص به­عنوان مثال، اصل عدم اشاعه فحشاء در حدود عرضی و ... ، ثانیاً: عدم تساوی عددی شهود زن و مرد، بنا به نص آیه شریفه و به­دلیل خصوصیت عارضی اقتضائی، منحصر در امور مالی است و در سایر امور، بین شهود از نوع زن و مرد، بحث عدم تساوی عددی منتفی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scope of Woman's Witness and Evidence in Islam

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadri 1
  • Khadijeh Sadeghi 2
چکیده [English]

Nowadays, the equality or inequality of women's rights in the society (both inside the country and abroad) is considered as a significant and challenging problem, and the enemy's wrong inspiration and advertisement called soft war has had a growing influence on creating doubt and suspicion, and women's right of witness have been included among discussions about women's rights. Regardless of the fact that the subject of women's witness is considered among the categories of assignments rather than right, this study has tried to do an exploration on women's right and its acceptable cases. By referring the legal sources and a careful thought, it becomes clear that Priestly women's witness in all cases of financial or nonfinancial matters with some details is accepted. It is not accepted in just a few cases due to the women's nobility and respect, Islam's attention to mitigation, compassion or other specific reasons such as preventing the promotion of obscene acts. Secondly, the inequality of the number of men and women witness, according to the Quranic verses, and because of the vitality of lateral incoming features is limited to the financial affairs and it is ignored in others cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • witness
  • Assignment
  • right
  • equality
  • Leniency