بررسی فقهی ضمان از دست‌رفتن فرصت

نویسندگان

1 واحد زرقان

2 واحد نجف آباد

چکیده

نظریه از دست­دادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتیجه فوت فرصت مطرح می­شود، حدود نیم قرن است در جامعه حقوقی جهان مطرح شده ولی همچنان در این مقوله تشدد آراء وجود دارد و وحدت رویه قضایی ایجاد نشده است، در حقوق موضوعه ایران نیز تلاشی در راستای محقق­شدن ضابطه­ای برای قابل مطالبه­بودن خسارات ناشی از فرصت از دست­رفته انجام نگرفته است. در دنیای امروز فرصت­های ارزشمند افراد که می­تواند موجب تحصیل منفعتی در آینده و یا دفع ضرری در آینده باشد، مورد توجه و اعتناء بوده و از بین­رفتن آنها از جانب عرف مورد اغماض قرار نمی­گیرد. این پژوهش به دنبال یافتن راه­حل مناسب با استمداد از قواعد عام فقهی چون قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و بر مبنای بنای عقلاء است و با قرار دادن این فرصت­ها در زمره دارایی­های ارزشمند و ملموس و قابل تقویم افراد، تردیدهای موجود در اثبات ضمان فرصت از دست­رفته را کنار گذاشته و گام مثبتی در جهت آماده­نمودن زمینه­های مناسب حقوقی برای پذیرش صرف فرصت به عنوان ضرر قابل مطالبه برداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Judicial Analysis in Loss of Opportunity Acceptance

نویسندگان [English]

  • Jamileh Jafari 1
  • Mohammad hadi Mahdavi 2
چکیده [English]

      Loss of chance theory that related to compensation of damages because of the loss of opportunity has been posed in the world legal community for about half of a century, but there is also the issue of vote violence in this field and there are no judicial precedents. In Iranian law efforts to achieving the criteria for a claim of damages resulting from lost opportunity has not been made. In today's world people`s valuable opportunities that could lead to profit or disposal of harmful in the future has been taken into consideration and waste of them should not be overlooked according to common law. This study aims to find the right solution by using general rules of Fiqh (Jurisprudence) such as rule of negation of loss, wastefulness and casualty and it is based on a rational foundation. By placing it among the most valuable, convertible to money and tangible assets of individuals, the existing doubt prove liability of missed opportunity has been set aside and proper steps has been taken to prepare the appropriate legal ground for acceptance of loss of opportunity as a claim for loss compensation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warranty
  • Loss of opportunity
  • profit
  • Avoid losses