بررسی فقهی حقوقی تکرار جرم با تأکید بر مادّه‌ی 136 قانون مجازات اسلامی

نویسنده

دانشگاه شمال آمل

چکیده

یکی از کیفیّات عام مُشدِّد در تمامی جرایم، عنوان تکرار جرم است. قانونگذار پیش از این، نه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی و نه حتّی پس از آن، نصّ صریحی درباره‌ی تکرار جرایم حدّی بیان نکرده بود. برای نخستین بار در ماده‌ی 136 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392، حکم تکرار جرایم حدّی بیان شده است. در این مادّه مقرر شده است:« هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». در مقابل این حکم که برگرفته از نظر مشهور فقیهان است، دست کم دو نظر فقهی دیگر نیز وجود دارد. نظر نخست، قتل در مرتبه‌ی سوم و دیگری عدم جواز قتل در جرایم حدّی به هر میزان تکرار است. نویسنده با بررسی اقوال و ادلّه‌ی آرای یادشده، به این نتیجه رسیده است که حکم یادشده در ماده 136 قانون مجازات اسلامی درست نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Judicial-Lawful Survey of Recidivism by Emphasizing on Article 136 of IPC

نویسنده [English]

  • yousef noraei
چکیده [English]

One of the general aggravating circumstances in all crimes is the repetition of crime. Iranian legislator, neither before the Islamic Revolution nor after that, had explicitly passed any provision about crimes entitled divine punishment. It was in the Article 136 of the Islamic Penal Code, adopted on April.21, 2013, that the repetition of such crimes came to be approved. This Article says that: "If a person commits a crime entitled divine punishment in three times, and in each time he is punished, his sentence in forth time will be death penalty."
Contrary to this rule which is taken from the opinion of the most celebrities of Islamic jurists, there are at least two other opinions the first, is the death penalty in third time, and the second, is the lack of permission for the death penalty

کلیدواژه‌ها [English]

  • Repetition of crime
  • Article 136
  • Islamic Penal Code
  • Crimes entitled divine punishment (had)