بررسی فقهی و حقوقی اجرای اجباری عین تعهد در حقوق ایران

نویسندگان

1 آزاد شیراز

2 دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می‌باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی‌عدالتی‌هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می‌سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، اجاره و مزارعه و ... را به خود دیده است آیا می‌توان در صورت نقض تعهد قراردادی این حق را برای طرف دیگر قائل بود که در انتخاب حق فسخ و اجرای عین تعهد مختار باشد؟ بنظر می‌رسد که با تمسک به منابع فقهی و قانون مدنی و در راستای هماهنگی با حقوق کشورهای توسعه‌یافته و نظام حقوق تجارت بین‌المللی می توان پایگاه این حق انتخاب را تحصیل و تقویت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Judicial and Lawful Study of Timely Obligation Enforcement in Iran's Law

نویسندگان [English]

  • Abbas Moghadari 1
  • Hekmatollah Asgari 2
چکیده [English]

In contracts law, the most important issue is the timely enforcement of contractual obligations whereas the violation of the contracts meets numerous punitive regulations. In Iran's law, the theory of specific performance is enforced that sometimes causes cases of injustice depriving it from its utmost efficiency. Regarding many exceptions to this rule including option of delayed payment of the price, violation of the terms of the contract, rent and farm leasing, one can inquire whether it is possible to grant the right of termination and specific performance to the other party in case the contract is violated. It appears that by resorting to the religious and civil law and in line with international trade legal system, the basis of this right could be established and strengthened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obligation
  • Timely enforcement of obligation
  • Contract violation
  • Termination