احکام خانواده و نشوز مرد در کتاب‌ التفسیر مسند امام رضا(ع

نویسنده

دانشگاه آزاد قم

چکیده

در «کتاب التفسیر» مسند امام رضا علیه السلام روایات تفسیری مربوط به مباحث خانواده تحت عناوینی مانند آداب ازدواج، آئین همسرداری، سقط جنین، نفقه و نشوز مرد مطرح گردیده است که در بخش مربوط به نشوز بیان شده است: نشوز به معنای کراهت و عدم سازش هر یک از زوجین می‌باشد که می‌تواند به صورت ترک واجبات و یا صرف عدم ملاطفت و حسن معاشرت باشد، نشوز و اعراض مرد که در آیه 128 سوره نساءو روایات تفسیری مرتبط با آن آمده است بیان می‌کند که در صورت ظهور چنین حالتی از سوی مرد، زن می‌تواند جهت حفظ و ادامه زندگی نسبت به تمام یا بخشی از حقوق خود با وی مصالحه کند و این عمل جایز بوده و مرد مکلّف به رعایت صلح انجام شده می‌باشد. مصالحه نسبت به امور ذکر شده ازآن جهت است که مهر، نفقه و حق قَسم، پس از ثبوتشان برای زن از جمله حقوقند نه احکام و بر همین اساس توسط زوجه قابل اسقاط و مصالحه می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Percepts of Family and Man's Disobedience in Imam Reza's Al-Tasfir Masanad Book

نویسنده [English]

  • Ahmad Moradkhani
چکیده [English]

In Imam Reza's Ketabol Tafsir Masand, it is indicated in exegetical traditions related to the family subjects such as marriage customs, marriage regulations, abortion, alimony, man's disobedience. Disobedience means disagreement or controversy of two spouses that may cause abandonment of obligation or merely devoid of affection and good companionship. Man's disobedience which mentioned in Sure Al-Nisa, Verse 128 and exegetical traditions states that if the man commits this disobedience his wife can compromise with him in all or part of her rights. This action is permissible, and her husband has to respect this compromise too. It should be mentioned that dowry, alimony and the right of oath are regarded as the rights not rules and accordingly can be compromised by the wife.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Marriage customs
  • Man's disobedience
  • Disclaimer
  • Peace
  • abortion