براندازی در نظم فقهی حقوقی کنونی

نویسندگان

1 پیام نور تهران

2 واحد آمل

چکیده

بعد از گذشت سالیان دراز از تولد اسلام و بوجود آمدن اندیشه‌های متفاوت و البته فقه متفاوت؛ در سیر فراز و نشیب‌ها و اقتضائات زمان و مکان برتری فقه شیعه همچنان برجسته‌تر می‌شود تا بدان جایی که دوست و دشمن بر این مطلب گواهی می‌دهند. البته برنامه همه جانبه اسلام برای زندگی اجتماعی بشر تبلوری از جامعیت دین مبین اسلام را به نمایش گذارده است. لکن در این راستا نقش فقه در مدیریت جامعه که یکی از مهمترین بخش‌های آن ایجاد نظم و حفظ امنیت و ارکان جامعه است از جایگاه اساسی برخوردار می‌باشد که فقها با بیان برنامه‌ها و روش اسلام در ابعاد مختلف، طلایه داران این عرصه خطیراند. از جمله جرایمی که بشر در طول دوران با آن و امور مستحدثه‌اش مواجه بوده، جرم براندازی است که نظم و امنیت را از جامعه سلب و پیرو آن ارکان جامعه را متزلزل و نهایتاً به تغییر حکومت می‌انجامد. در این پژوهش می‌کوشیم تا با بررسی توجه اسلام برای جرم انگاری جرم براندازی و پس از آن تبیین جایگاه فقه شیعه و نظر اهل سنت به جریان‌شناسی و شناخت صحیح و صادق از این امر دست یابیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Subversion in Modern Juridical-Legal System

نویسندگان [English]

  • abozar aliakbari 1
  • hany mahmoudi 2
چکیده [English]

After many years from Islam appearance and existence of different ideas and also different jurisprudence, Shiite jurisprudence has more prominent role in so far as friend and enemy confess it. Epidemic program of Islam for social life is the symbol of universality. Hence the role of jurisprudence in society management, one of the more important programs is to discipline in the society, is very important. Jurists express its programs and methods too. Nowadays, one of the current crimes is subversion which can remove discipline and security of society and finally change the government. In this research we explain subversion and the status of Shiite jurisprudence and Sunni viewpoint about it too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subversion؛ criminalization؛ Politic jurisprudence؛ religion &
  • amp؛ interest