معنی‌شناسی غناء و حکم آن

نویسنده

واحد قم

چکیده

گوش دادن به آوا و صدای دل‌پسند ممنوع نیست و غناءِ ممنوع عبارت است از غنای مطرب که جذبه ویژهای دارد و همانند شراب سرمستی میآورد. در این مقاله به ارائه دلایل اصلی حرمت غناء مطرب و تبیین انگیزه‌های اساسی حرمت و بیان بسیاری از مسائل اساسی باب غناء که مردم به‌ویژه جوانان دوست دارند تا درباره آنها بدانند پرداخته شده ‌است و خاطر نشان شد که: ادلّه مهم تحریم غناء عبارتند‌ از: قرآن، سنت، اجماع، عقل. همچنین راز تحریم غناء عبارتند از: 1ـ طرب، 2ـ لهو، 3ـ تشبّه و البته موارد استثناء از تحریم غنای مطرب عبارتند از: 1ـ حُدی، 2ـ اضطرار(موسیقی درمانی)، 3ـ جلسه عروسی(همراه با شروط مربوطه).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Song Interpretation and its Precept

نویسنده [English]

  • mohammad shafiei mazandarani
چکیده [English]

To hear song and desirable music is not forbidden, but songs of musician which attract specially would be illegal. In this article, the author presents general reasons of musician's song respect and major problems of it. He also asserts that important reasons of song prohibition are Quran, tradition, consensus and wisdom. Then he explains the secrets of song prohibition and expresses its exceptions too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • precept
  • song
  • intoxicate
  • Imamieh