اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 تهران

چکیده

با وقوع ازدواج، رابطه‌ی زوجیت بین زن و مرد به‌وجود آمده و بدین طریق نهاد خانواده شکل می‌گیرد. همچنین با ایجاد این عقد طرفین در مقابل یکدیگر از حقوق وتکالیفی برخوردار می‌شوند که ممکن است در آغاز و یا در ادامه‌ی زندگی مشترک بین برخی از این حقوق و تکالیف تزاحم به وجود آید. یکی از مصادیق این تزاحم در ارتباط با اشتغال زن می‌باشد چرا که لازمه‌ی اشتغال به ویژه اشتغال در خارج از خانه، خروج زن از منزل است در حالی که خروج زن از منزل ممکن است با تمکین او از شوهر و حفظ مصالح خانواده مغایرت پیدا کند. البته چنانچه بین زن و شوهر در خصوص اشتغال زن، توافق وجود داشته باشد، مشکلی متوجه آنان و خانواده نخواهد بود اما اگر شوهر با اشتغال زن مخالفت نماید، حل این مشکل می‌بایست با مراجعه به قانون، موازین فقهی و عرف صورت پذیرد. اگرچه قانون اساسی و قانون مدنی اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفته‌اند امّا تعیین محدودیت‌هایی در قانون مدنی، سبب شده تا در عمل، اصل مذکور با مخاطراتی مواجه شود که این مقاله به این اصل و محدودیت موضوع می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wife Occupation and the Role of Husband's Permission

نویسندگان [English]

  • godarz eftekhar 1
  • majid davoodi 2
چکیده [English]

With the occurrence of marriage, marital relationship begins between husband and wife and so a family forms. Furthermore, through this contract, the parties obtain some rights and duties for respecting each other. One of the issues in this regard is employment or occupation of the wife. Basically, if there is mutual understanding and agreement between husband and wife about her occupation, she does not worry so much about her job. But, if the husband disagrees with employment of the wife, we can resolve the problem of wife having a job by referring to religious laws and reviewing legal principles. Although the constitution and civil law have realized the principle of the freedom of wife occupation, the existence of some limitations in civil law has caused some obstacles in the practice of the above mentioned principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupation
  • wife
  • husband agreement
  • freedom