بررسی ماهیت حقوقی مهریه، نوع رابطه آن با نکاح دائم در نظام حقوق خانوادگی اسلام

نویسنده

واحد بافت

چکیده

مهریه، مالی است که مرد بایستی به مناسبت ‏عقد نکاح به زن بپردازد. به دلیل هنگفت بودن، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نیست و یا قصد پرداخت آن را ندارد و اگر توان ادا دارد به نحوی طفره می‌رود. باید اقداماتی انجام شود که مهر مقداری باشد که به زن پرداخته شود و از طرف دیگر مقدار مورد توافق، عقلایی باشد و زوج به دلیل عدم توانایی پرداخت مهر به حبس محکوم نگردد. یکی از عوامل استقبال زوجین از مهر سنگین، فقدان دیدگاه درست درباره ماهیت و نقش مهر است نوشتار حاضر به این امر می‌پردازد. با توجه به شواهد فراوانی درون فقهی به نظر می‌رسد که مهر نقش عوض را ندارد و همینطور اهرم بازدارنده طلاق نیست بلکه هدیه‌ای شرعی با اهدافی معنوی از قبیل تکریم زوجه است. و مقتضای سمحه و سهله بودن شرع اسلام این است که مهر در مسیر تسهیل نکاح و آرامش زندگی تشریع شده باشد و آنچه اکنون رایج است از اصل شرع دور شده است و بایستی به اصل خود برگردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lawful Nature of Dowry, its Relation with Perpetual Marriage in Family Right System of Islam

نویسنده [English]

  • amanollah alimoradi
چکیده [English]

Dowry is the property that a man should pay after marriage contract to his wife. Since it is often costly that the man can’t pay it or he doesn’t want to pay it, its degree must be rational and according to the man’s property In this case, the man can pay it. Otherwise, the man may be imprisoned if he can not pay it. One of the factors for determining costly dowry is lack of true viewpoint about the nature and role of dowry. In the present article, the author explains it completely. Based on judicial sources, dowry can't prevent divorce. In fact, it is legal present with spiritual purposes for wife respect. Based on Islamic religion, dowry should be for marriage easiness and life relief. But in the present time, the exact meaning of dowry is forgotten.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dowry
  • portion
  • dowry nature
  • perpetual marriage
  • Islamic jurisprudence