بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله

نویسندگان

1 واحد گناباد

2 واحد مشهد

چکیده

هدف از طراحی ابزارهای مالی جدید در بازارهای مالی، بهبود مدیریت ریسک و همچنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. قراردادهای اختیار معامله یکی از این ابزارهاست. آنچه که سبب لزوم بررسی و تطبیق قراردادهای اختیار معامله با موازین شرعی شده است، کارکرد این قراردادها در بازار بورس و گسترش آن است. نگارنده پس از تعریف و تبیین این قراردادها و تشخیص ماهیت آن، ضمن ارائه دیدگاه‌های مختلف اندیشمندان اسلامی، تلاش می‌کند تا به صحت و سقم این نوع از قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازین شرعی بپردازد. در نهایت صحت اختیار معامله پذیرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudence Study of Transaction Choice Contract

نویسندگان [English]

  • reza abbspour 1
  • mostafa rajaeipoue 2
چکیده [English]

The purpose of new financial tools design in the financial markets is to provide risk management and increase capital market efficiency. One of these tools is transaction choice contacts which should be based on legal measures because of contracts efficiency in stock exchange market. In this article, the authors define these contracts and present different viewpoints of Islamic scientist to determine their integrity and conform them with legal contracts. Finally, transaction choice integrity would be accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transaction choice
  • bond sale
  • Insurance
  • peace contact