نقش عرف در تفسیر حقوق غیر مالی زوجین

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق

2 امام صادق تهران

چکیده

گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی، کلیت و مجردبودن قوانین، ضرورت فصل خصومت و عواملی همانند آن، می‌تواند توجیه‌گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون باشد. یکی از منابع مهمی که در زمینه تفسیر قوانین باید مورد توجه قرار گیرد، عرف است.
حقوق خانواده بیش از سایر رشته‌های حقوق، تحت‌تأثیر عرف و روابط اجتماعی قرار دارد. مراجعه به قانون مدنی به وضوح این مطلب را ثابت می‌کند. اما باید توجه داشت که هر عرفی معتبر نیست و عرف باید شروط معتبر شرعی و قانونی را داشته باشد تا قابلیت استناد را دارا باشد.
در این مقاله برآنیم به بررسی نقش عرف در تفسیر برخی از حقوق و روابط غیرمالی زوجین، مانند حسن معاشرت، تشخیص مصالح خانواده، شروط ضمن عقد بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Common Law in the Interpretation of Non-financial Rights of Couples

نویسندگان [English]

  • faezeh azimzadeh 1
  • akram mohammadi 2
چکیده [English]

The unlimited variety and complexity of social relationship, generality and being abstract law, the necessity of disputing claims and so on are considered as a necessity to interpret the law. One of the important resources that should be considered in interpreting the rules is the custom. Family Law, more than any other areas are affected by custom and social relation. This clearly proves by referring the civil law. But it should be noted that customary law is not always valid and it needs some legal provisions to have potential to referring. In this paper, the role of custom in interpreting some rights and non-financial relationship between couples, such as good companionship with one's wife, recognizing family interests, conditional contract are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common law (custom)
  • Interpretation of statute
  • good companionship with one's wife
  • distress and constriction
  • marriage conditional contract and consideration of public interest