مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی با قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی

نویسندگان

1 تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

در عرصه سیاست جنایی نوین جرم‌زدایی و کیفرزدایی به گونه‌ای ‌اجتناب‌ناپذیر مطرح گردیده، با توجه به تورم جمعیت کیفری بسیار حائز اهمیت شده و ابعاد مختلف خود را جهت بررسی‌های دقیق و پژوهش‌های مقارنه‌ای عرضه می‌دارد. بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیده‌اند ضمن مطالعه مقارنه‌ای برخی مصادیق کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی و تطبیق با قانون موضوعه زوایایی از آن را در دو گستره ثبوتی و اثباتی ترسیم نمایند؛ به‌ گونه‌ای که در پایان علاوه بر اشاره به نظر مخالف ادعای کیفرزدایی در خصوص اندیشه این فقیه‌ امامیه، اساساً روش ارایه چنین ادعاهایی نیز نقد و تحلیل گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Feyz Kashani's Policy by Implementing Islamic Criminal Law

نویسندگان [English]

  • mohesen safari 1
  • reza Zahravi 2
چکیده [English]

In the modern criminal, decriminalization is an issue that have been inevitably raised because of criminal population inflation. In the present article, the authors tried to explain this issue. In the last part of this article, the view point of Fiqh Imamiyeh has been studied and analyzed too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decriminalization
  • criminal law
  • Feyz Kashani
  • Islamic criminal law
  • Criminal population inflation