بررسی ادله‌ی فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

موضوع مشارکت سیاسی زنان در جامعه اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی درباره‌ی ولایت سیاسی زنان، بررسی فقهی این موضوع مهم به نظر می‌رسد. از این رو در این مقاله با بررسی آیات و روایات و گفتار مفسران و فقیهان به بررسی امکان و حدود جواز ولایت سیاسی برای زنان پرداخته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و گردآوری داده‌ها نیز به صورت کتابخانه‌ای بوده است. در نتیجه‌ی تحقیق روشن شد که به آیات قرآن در منع ولایت سیاسی زنان نمی‌توان به طور قاطع استناد کرد؛ گرچه – در صورت اثبات- از برخی از آن‌ها بتوان به مثابه مؤید بهره برد. اما با توجه به روایت نبوی مشهور، روایت ابوخدیجه و اجماع علمای فریقین در منع ولایت عام برای زنان، می‌توان حکم به ممنوعیت ولایت سیاسی عام در سطح حاکم امت اسلامی و ولی فقیه برای زنان نمود. اما در سطوح پایین‌تر و در ولایاتی چون ریاست دولت و نمایندگی مجلس و وزارت و مدیریت‌های دیگر نمی‌توان حکمی این‌چنین داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Judicial Reasons of Opponents of Women's Political Velayat in Shiite Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • mohammad etratdoust
  • seyyed mohammad vazirifard
چکیده [English]

Political participation of women in society has recently been more considered. Therefore, and because of some juridical doubts about the women's political Velayat(super authority), juridical analysis of this issue seems to be important. Hence in this paper, possibility and permit's range of women's political Velayat by study the Quran and Hadith and jurists and commentators' dictum is surveyed. By the result of the study it became clear that we can't lean decisively on the Quran's Verses to forbid women's political Velayat Though – in case of being permitted- some of them could be used as evidence. But according to the famous Prophetic Hadith, A book Hadijeh's one and consensus of scholars of Shiah and Sunnis in prohibiting general Velayat for women, we can adjudicate banning political Vilayat for the ruler of Muslim Ummah in general and supreme leader (Valiye Faqih) for women. But we can't adjudicate so for lower levels and in the Velayat such as of the president and members of parliament and ministers and other Managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Rights
  • Women's Political Velayat
  • Juridical Reasons for women's political