واکاوی دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در سقط جنین، ناظر به سلامتی مادر و جنین

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 دانشگاه تهران

چکیده

سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی در عصر حاضر است. آیا با توجه به خطرهایی که برای جان مادر یا سلامتی جنین وی وجود دارد، می‌توان حکم به سقط جنین داد؟ فقهای اهل سنت، درباره سقط جنین پیش از نفخ روح دیدگاه‌های گوناگونی دارند، لیکن همه آنها سقط جنین پس از نفخ روح را در حالت عادی حرام می‌دانند. فقهای امامیه، سقط جنین قبل و بعد از نفخ روح بدون هیچ سببی را حرام می‌دانند. بیشتر فقها، در صورت وجود خطر برای سلامتی مادر، سقط جنین را پیش از نفخ روح مجاز می‌دانند و اگر برای جان مادر خطر داشته باشد، سقط جنین را پس از نفخ روح نیز جایز می‌دانند زمانی که جنین ناقص‌الخلقه و نگهداری آن باعث عسر و حرج باشد، برخی فقهای اهل تسنن و امامیه سقط آن را پیش از نفخ روح را جایز می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Islamic Jurists' Viewpoints About Abortion, Concerning Health of Mother and Fetus

نویسندگان [English]

  • nasrin Fatahi 1
  • mohammad mousavi moghadam 2
  • maryam khademi 1
چکیده [English]

Abortion is a major social problem in the present time. If pregnancy is life-threatening for mother or fetus, can abortion be allowed? Sunni Islamic jurisprudents have different opinions about abortion before breathing spirit, but all of them believe that it is normally unlawful after breathing the spirit. Imamiyeh Islamic jurisprudents believe that abortion without any reason is unlawful both before and after breathing the spirit. Most Islamic jurisprudents allow abortion before as well as after breathing the spirit if pregnancy is life-threatening for mother. If the fetus is malformed and its maintenance causes distress and constriction, some of the Sunni and Imamiyeh Islamic jurisprudents allow its abortion only before breathing the spirit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abortion
  • fetus
  • Breathing the Spirit
  • Lawfulness
  • prohibition