بازاریابی شبکه‌ای در فقه و حقوق کیفری ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه قم

چکیده

بازاریابی شبکه‌ای از جمله پدیده‌های اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تأکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر بررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاریابی شبکه‌ای مورد نقد و بررسی فقهی واقع شود. علاوه بر این بازاریابی شبکه‌ای به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. در پایان، این فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکه‌ای به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله می-گنجد و نوع ناسالم آن دارای اشکالات عدیده‌ی فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و جایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکه‌ای در حقوق کیفری کشورمان به دقت تحلیل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Net Marketing in Law and Jurisprudence of Iran

نویسندگان [English]

  • saeed atarzadeh 1
  • mehdi jalilian 1
  • adel sarikhani 2
چکیده [English]

Net marketing is one of the economic phenomena which has been arisen by previous decade and a plethora of discussions has been shaped in this regard. The economists’ focus is on division of this sort of marketing into salubrious and insalubrious one. In this study, first, it is tried to introduce this set of marketing and explain the differences between salubrious and insalubrious one, then examine the salubrious one from the Fegh’s view which has been less studied before, and after that to criticize and examine salubrious net marketing sort from the Fegh’ view. Finally, the assumption that salubrious net marketing is impeccable from the Fegh’s view and can be a sort of Reward contract, and that salubrious one has miscellaneous drawbacks and is sinful and forbidden activity is established, and these two net marketing is precisely analyzed a piece from our criminal law system’s view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salubrious net marketing
  • Insalubrious net marketing
  • Reward contract
  • criminal law