بررسی فقهی- حقوقی ماهیّت شرط انفساخ خود به خودی عقد

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بطور معمول در زمان تنظیم قولنامه‌های فروش املاک، شروطی گنجانیده می‌شود که گاه تشخیص ماهیّت آنها منشاء بروز اختلاف میان طرفین قرارداد و محاکم می‌باشد. با توجّه به اینکه امروزه بخش عمده‌ای از معاملات به صورت نسیه صورت می‌پذیرد، فروشندگان کالا برای گریز از روند طولانی دادرسی و اجرای احکام بطور معمول در متن قرارداد و یا بخش توضیحات آن، انفساخ معامله را به عدم پرداخت ثمن در مدت معین، معلق می‌نمایند که اصطلاحاً از آن به شرط انفساخ خود به خودی عقد تعبیر می‌شود. در خصوص ماهیّت و صحّت چنین شرطی تردیدها و ایراداتی وجود دارد. با توجّه به اینکه در نوشته‌های فقهی و آثار حقوقی، ماهیّت فرض مورد بحث و اشکالات وارد بر آن، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است، در نوشتار حاضر نگارنده ضمن بررسی ماهوی شرط مزبور و پاسخگویی به ایرادات وارده و مقایسه‌ی آن با نهادهای مشابه، توجیه آن را در قالب شرط نتیجه‌ی معلق پذیرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Judicial-Legal Analysis of the Nature of Spontaneous Termination for Contracts

نویسندگان [English]

  • saeed ebrahimi 1
  • ayoub mansouri 2
  • mohammad bay 2
چکیده [English]

Normally, it is incorporated provisions during setting sale property promises that sometimes recognizing them is the origin of some differences among the contract parties and courts. Considering the fact that nowadays the main part of exchanges are occurred as credit, the seller of commodities suspend the termination of exchange with failure to pay the price in the text of contraction and or in its description section in order to escaping from the long process of trial and the enforcement of sentences. It is commonly interpreted as the termination spontaneous bets of the contract. There are doubts and criticisms about the nature and validity of such term. Regarding to that in jurisprudence writings and the legal works, it has not surveyed the nature of discussed assumption and drawbacks on it so much, in the present article while substantive reviewing of the above mentioned bets and responding to the criticisms said and comparing it with the similar institutions, its justification has been accepted in the form of pending the outcome of bets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Termination
  • suspension
  • Bets of result
  • Verb bet
  • Right of termination