نافذ بودن وصیت، جهت استفاده بهینه از اعضای بدن موصی از دیدگاه فقه اسلامی

نویسنده

واحد قم

چکیده

انسان مملوک خداست و طبق اجازه‌ی اوست که هرکس مالک خود و اعمال خود می‌باشد و اختیار تصمیم‌گیری راجع به اعضاء بدن خود تا آنجا که زندگیش به خطر نیفتد را دارد. همچنین اختیار وصیت کردن راجع به این‌که پس از فوت او با اموال و متعلقات او چه معامله‌ای شود، حق هرکسی است و از آن جمله است اختیار وصیت او راجع به استفاده یا عدم استفاده از اعضای بدن او در صورت وقوع مرگ (چه مرگ طبیعی و چه مرگ مغزی). در این تحقیق محقق شد که استفاده بهینه از اعضای بدن میت در صورت وقوع مرگ مغزی بلامانع است و اگر وصیت صورت نگیرد ولی اولیاء میت اجازه دهند باز هم استفاده از اعضاء بدن میت جایز است و به طور کلی در این تحقیق به اثبات رسید که استفاده از اعضای بدن، میت جهت حل مشکل انسان مسلمان زنده دیگر بلا اشکال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Command of Validity of the Last Will, in Order for an Optimal Use of the Testator’s Body Organs after His Death “from the Viewpoint of Islamic Jurisprudence

نویسنده [English]

  • seyyed mohammad shafiei mazandarani
چکیده [English]

The human being is a property of god, and it is according to his permission that everybody is the owner of his deeds and actions and that everyone has the power of making decision about his or her body organs unless the time his life goes under danger. Moreover, every individual has the right to will how to be dealt with his properties and accessories after his death including the right of willing of a person about his body organs to be or not to be used after his death (whether natural death or brain death). Within this research it is realized that the optimal use of a deceased’s body organs is permissible in the case of brain death and even if there exist no will by the deceased, but the guardians of the one who is passed away have consensus upon it, it is still permissible to use the dead person’s body organs, and on the whole it was proved within this research that utilizing a dead person’s body organs in order to solve the problem of another Muslim human is permitted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Will
  • Brain death
  • Natural death
  • Opponent
  • Concordant
  • Deceased’s guardian