انقلاب ید امانی به ید ضمانی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 دانشگاه شاهد

3 دانشگاه شاهد تهران

چکیده

در فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسؤول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی‌شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب می‌شود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه می‌گردد. امانت از یک منظر به امانت مالکانه و امانت شرعی تقسیم می شود که اساسی‌ترین تفاوت آن‌ها را باید در منبع صدور اذن دانست. به طور خلاصه می‌توان گفت هرگاه امین مرتکب تقصیر شود یا پس از مطالبه مالک (در صورت استحقاق) بدون دلیل موجه از رد مال امانی امتناع کند یا از قصد نگهداری مال برای مالک بازگردد و قصد تملک آن را نماید ضامن است. البته در بعضی از حالات مذکور و مصادیق آن‌ها آراء مختلفی از سوی نویسندگان اظهار شده است که بررسی بیشتری را می‌طلبد اما به عنوان قاعده می‌توان گفت هرگاه شخصی بر مال غیر متصرف باشد در حالی که نه از سوی مالک مأذون در تصرف است و نه از سوی قانونگذار، ضامن است. خواه از ابتدای تصرف اذن نداشته باشد یا در اثنای تصرف فاقد اذن شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decline or Trusteeship Trustee

نویسندگان [English]

  • iman dehghani 1
  • mohammadreza fallah 2
  • yousef jamshidi 3
چکیده [English]

In according to benefaction rule, the trustee is not responsible for defect or spoil of trust property. Restitution property, in simulate of implement, is his (or her) troth. Should be known that many assumptions are thinkable in it that is not simplicity of analysis. In abusive assumption, someone that are broken up in sight, in commitment guilt, reversion of guilt is not sufficient for trusteeship, in break up contract and other property is in occupied possessor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trustee
  • Permit
  • Guarantee
  • Occupation