بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین‌المللی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد بابل

2 دانشگاه آزاد ساری

3 science and research baranch

چکیده

اصل تعادل ترافعی که می‌توان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه می‌باشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظام‌های قضایی دنیا می‌باشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانه‌ی رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتر قرار نگیرد. بنابراین نقض این اصل سبب بی‌عدالتی در دادرسی می‌گردد. این اصل که مبنای اصلی آن عدالت طبیعی است، در اسناد بین‌المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته درحالیکه در هیچ‌یک از قوانین ایران تصریح نشده هرچند از روح قوانین ایران قابل استنباط است. اصلی که گنجاندن آن در قوانین مطمئناً گامی در جهت برقراری عدالت در دادرسی قضایی می‌باشد. مقاله حاضر به بررسی مبنا و ماهیت این اصل در حقوق اسلام، ایران، حقوق خارجی و اسناد بین‌المللی می-پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating "Taadol Tarafoei (Tanazor)" in Judicial Proceedings and International Commercial Arbitration

نویسندگان [English]

  • Hassan Gholipour 1
  • Mehdi Ahamadi 2
چکیده [English]

The Principle of "Taadol Tarafoei" which is also referred as "Tanazaor Principle" is one of the principles of fair trial. This is as the primary principle in all judicial systems in the world. This means that there should be fair deal between parties. Hence, violating this principle causes injustice in trial. This principle which is the base of justice is indicated in international documents such as European Convention of Human Rights. However, in none of Iranian laws we don’t see it as the principle for establishing justice in judicial trial. The present article tries to study the base and nature of this principle in Islamic law and international documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tanazor principle
  • Taadol Tarafoei principle
  • Islamic law
  • International commercial arbitration
  • Civil procedure