واکاوی تفصیل منسوب به میرزای قمی در خصوص حجیت ظواهر

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه آزاد لاهیجان

چکیده

نوشته‌های اصولی نگارش یافته در یک سده‌ی اخیر، به هنگام بحث از ظواهر کتاب و سنت، به طور شایع، این تفصیل را به میرزای قمی(ره) نسبت می‌دهند که او، ظواهر کتاب و سنت را در خصوص مقصودین به افهام، حجت می‌داند و نسبت به غیرمقصودین، به عدم حجیت، باورمند است. اینکه آیا واقعاً میرزای قمی(ره) از چنین تفصیلی سخن رانده‌است و اینکه او اندیشه‌ی خویش را درباره‌ی ظواهر کتاب و سنت، در چه سطحی بیان داشته‌است و دیگران، به چه قرائت‌هایی، سخن او را بازگو کرده‌اند و این قرائت‌ها تا چه اندازه با واقعیت سخن و اندیشه‌ی میرزای قمی(ره) در خصوص حجیّت ظواهر، همانند می‌باشد، پرسش‌هایی است که پاسخ به آن‌ها، ساختار مقاله‌ی حاضر را به سامان می‌آورد. از این رو، نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به منظور واقعیت سنجی نسبت مذکور و کشف مطابق با واقع‌بودن قرائت‌های موجود از سخن میرزای قمی(ره) درباره‌ی حجیت ظواهر، بر این اهتمام دارد تا با روی نهادن به کتاب قوانین‌الاصول میرزای قمی(ره) اندیشه‌ی او را در خصوص حجیت ظواهر کتاب و سنت بیان دارد و آن گاه، در پی تبیین و نقد و بررسی قرائت‌های موجود از سخن میرزای قمی(ره) درباره‌ی حجیت ظواهر، نشان دهد که تفصیل منسوب به او از واقعیت حظی دارا نیست و تنها حاصل قرائتی است که برخی از علمای اصول، بر پایه‌ی پندار خویش از سخن میرزای قمی(ره) درباره‌ی حجیت ظواهر کتاب و سنت ساخته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Examination of Validity Description of Al-Zavaher as a Proof Assigned to Mirza Qomi

نویسندگان [English]

  • Mohaammd taghi Fakhlaei 1
  • Seyyed Ali Golbaghii Masouleh 2
چکیده [English]

This article is written with regard to the wide range of variety of votes which are discussed in the books of Usoul about the validity of Al-Zavaher for those exist in the time of verdict and the lake of the validity for those are absent in the time of verdict. Finally, is it come true the relation of this vote to Mirza Qomi as a matter of fact? This article offers the lack of actuality in a descriptive and analytical research. It is better to say that was a concept and a type of a group of Usoul scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Zavaher
  • Quran and tradition
  • the validity of Al-Zavaher as a proof
  • Al-Zavaher as a proof