کلیدواژه‌ها = تقدم و تأخّر فوت
تعداد مقالات: 1
1. ارث متوارثین فوت‌شده همزمان در حوادث مشابه هدم

دوره 16، شماره 61، پاییز 1399، صفحه 183-198

10.22034/ijrj.2020.678163

سام محمدی؛ محسن جعفری بهزاد کلایی؛ محسن واثقی