کلیدواژه‌ها = حق تعدد. زوجات
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوج

دوره 16، شماره 61، پاییز 1399، صفحه 132-160

فرزانه شفیع زاده؛ مریم السادات محقق داماد؛ کبری پورعبدالله