کلیدواژه‌ها = دادرسی
تعداد مقالات: 2
1. استنباط حکم شرعی و اثبات دعوای کیفری در برزخ تعارض ادلّه: نقاط اشتراک و افتراق

دوره 15، شماره 57، پاییز 1398، صفحه 179-202

10.22034/ijrj.2019.669375

امید متقی اردکانی؛ ابولحسن مجتهد سلیمانی


2. تحلیل آثار تعلیق دادرسی در حقوق طرفین

دوره 15، شماره 54، زمستان 1397، صفحه 29-48

10.22034/ijrj.2019.546201

غلامرضا پیر جهانگیر؛ بهرام تقی پور؛ ابوالحسن مجتهد سلیمانی