کلیدواژه‌ها = قابلیت اسقاط نفقه
تعداد مقالات: 1
1. شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح

دوره 14، شماره 52، تابستان 1397، صفحه 49-72

زهره حاجیان فروشانی؛ سید ابوالقاسم نقیبی