کلیدواژه‌ها = مقتضی و مانع
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن

دوره 14، شماره 50، زمستان 1396، صفحه 147-160

عباس عرب خزائلی؛ علیرضا عسکری؛ احمد مرادخانی