کلیدواژه‌ها = خبر واحد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی

دوره 16، شماره 60، تابستان 1399، صفحه 113-136

10.22034/ijrj.2020.675502

مریم غفوری؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ علی اکبر جهانی


2. بازپژوهی حجیت خبر واحد با استناد به سیره عقلا

دوره 14، شماره 50، زمستان 1396، صفحه 35-50

10.22034/ijrj.2018.538447

مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم؛ زهرا ترحمی