کلیدواژه‌ها = بیت‌المال
تعداد مقالات: 3
1. حقوق رسمی قضات دادگستری و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات

دوره 15، شماره 54، زمستان 1397، صفحه 129-148

عبدالرضا محمدحسین زاده؛ حجت عزیزالهی؛ محمدرضا رضوان طلب


2. مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی

دوره 14، شماره 51، بهار 1397، صفحه 99-118

حجت عزیزالهی؛ علی تولایی؛ معین فرزانه وشاره؛ عبدالرضا محمدحسین‌زاده


3. تقاص از اموال دولتی

دوره 13، شماره 46، زمستان 1395، صفحه 49-68

علی مظهر قراملکی؛ علی اصغر افشاری