کلیدواژه‌ها = قرارداد تهاتری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری

دوره 11، شماره 40، تابستان 1394، صفحه 51-74

یاسر عبدی؛ مرتضی نصیری؛ مرتضی نصیری؛ مرتضی شهبازی نیا؛ فخرالدین اصغری