کلیدواژه‌ها = ربا
تعداد مقالات: 2
1. کاوشی در زمینه تاریخی مستثنیات ربا

دوره 14، شماره 52، تابستان 1397، صفحه 149-174

جواد یعقوبی؛ حسین صابری؛ سیاوش گودرزی


2. بیع شرط و عقد اجاره

دوره 11، شماره 38، زمستان 1393، صفحه 11-28

سعید ابراهیمی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار