کلیدواژه‌ها = تعزیر
تعداد مقالات: 6
1. جنبه عمومی جنایات عمدی در فقه و حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران

دوره 17، شماره 64، تابستان 1400، صفحه 11-40

روح الله اکرمی؛ مسعود حیدری


2. تحلیل فقهی وحقوقی تظاهر به افعال حلال با تاکید برنظام حقوقی ایران

دوره 16، شماره 61، پاییز 1399، صفحه 161-182

حسنعلی کلهر؛ حسینعلی کلهر؛ فاطمه سوهانیان


3. ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران

دوره 13، شماره 49، پاییز 1396، صفحه 57-70

جعفر جعفرزاده؛ محمود آری؛ علی اکبر ابوالحسینی؛ محمدباقر علی تبار فیروزجائی


4. نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی به قوانین موضوعه ایران

دوره 13، شماره 49، پاییز 1396، صفحه 71-102

زهرا محدثی؛ عباسعلی سلطانی


5. بررسی مشروعیت مجازات مالی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 145-156

علی مظهر قراملکی؛ محمدرضا حمیدی


6. بررسی حدود و ثغور تنبیه ، تعزیر و تأدیب کودک در فقه امامیه

دوره 7، شماره 25، پاییز 1390، صفحه 67-98

نصراله شاملی؛ احسان علی اکبری بابوکانی؛ محسن شاکری