کلیدواژه‌ها = توارث
تعداد مقالات: 2
1. ارث متوارثین فوت‌شده همزمان در حوادث مشابه هدم

دوره 16، شماره 61، پاییز 1399، صفحه 183-198

10.22034/ijrj.2020.678163

سام محمدی؛ محسن جعفری بهزاد کلایی؛ محسن واثقی


2. بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین

دوره 9، شماره 31، بهار 1392، صفحه 181-202

صدیقه مهدوی کنی؛ بهناز احمدوند؛ انسیه نوراحمدی