کلیدواژه‌ها = جرم‌انگاری
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل فقهی وحقوقی تظاهر به افعال حلال با تاکید برنظام حقوقی ایران

دوره 16، شماره 61، پاییز 1399، صفحه 161-182

10.22034/ijrj.2020.678162

حسنعلی کلهر؛ حسینعلی کلهر؛ فاطمه سوهانیان


2. امکان سنجی جرم انگاری درحوزه حقوق خانواده

دوره 15، شماره 54، زمستان 1397، صفحه 85-108

10.22034/ijrj.2019.546204

خدیجه صادقی موحد؛ سید محمد صدری؛ احمد باقری؛ حیدر امیرپور


3. تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 95-112

محسن عینی؛ مسعود البرزی ورکی؛ امین ملکی


4. عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز

دوره 9، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 113-140

رضا احسانپور؛ محمد محسنی؛ منصوره حسنی


5. براندازی در نظم فقهی حقوقی کنونی

دوره 8، شماره 26، زمستان 1390، صفحه 93-126

ابوذر علی اکبری؛ هانی محمودی