کلیدواژه‌ها = مبانی فقهی
تعداد مقالات: 5
1. امکان‌سنجی اجرای حد در سرقت اینترنتی

دوره 17، شماره 64، تابستان 1400، صفحه 145-162

احمد مرادخانی


2. مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات

دوره 14، شماره 53، پاییز 1397، صفحه 55-66

جعفر جعفرزاده؛ محمد جعفری هرندی؛ رحمت فرحزادی


3. بررسی مبانی فقهی مالیات‌های غیرثابت

دوره 11، شماره 38، زمستان 1393، صفحه 93-116

عبدالجبار زرگوش نسب؛ طاهر علی محمدی؛ معصومه غیبی


4. بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی با رویکردی بر حقوق غیرمالی زوجین

دوره 10، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 129-152

معصومه مظاهری؛ مریم مهاجری


5. مبانی فقهی مستثنیات دین

دوره 7، شماره 24، تابستان 1390، صفحه 147-174

همایون مافی؛ سید کمال حسینی