کلیدواژه‌ها = شرط نامشروع
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مُفسدیت شروط نامشروع در عقد با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 85-110

ابوالفضل علیشاهی؛ محمدرضا حمیدی؛ معصومه حمیدی