کلیدواژه‌ها = شبهه
تعداد مقالات: 4
1. مجازات سرقت میوه در فقه امامیه

دوره 17، شماره 62، زمستان 1399، صفحه 73-98

10.22034/ijrj.2021.680386

سید محتبی حسین نژاد


2. تأملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی

دوره 12، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 29-52

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسن قلی پور؛ علی فقیه حبیبی؛ مجتبی حسین نژاد


3. پژوهشی در ماهیت فقهی حکم بیع مجهول بالاستقلال

دوره 12، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 77-94

دکتر سید محمد حیدری


4. بررسی فقهی و حقوقی تأثیر شبهه در رفع مجازات

دوره 11، شماره 39، بهار 1394، صفحه 135-150

علی هاشمی؛ سیدمهدی احمدی