کلیدواژه‌ها = تفسیر قانون
تعداد مقالات: 2
1. درآمدی بر «مفهوم مخالف» در تفسیر گزاره های حقوقی

دوره 12، شماره 45، پاییز 1395، صفحه 115-136

حمید مسجدسرایی؛ زهرا فیض


2. نقش عرف در تفسیر حقوق غیر مالی زوجین

دوره 8، شماره 29، پاییز 1391، صفحه 79-96

فائزه عظیم زاده؛ اکرم محمدی