کلیدواژه‌ها = دیه
تعداد مقالات: 5
1. دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-1279 فروردین 781

قادر احمدی؛ احمد مرادخانی


2. بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان

دوره 12، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 11-28

محمود آقاجانی؛ احمد عابدینی؛ محمدعلی حیدری؛ نادعلی عاشوری


3. تأمّلی در مهلت پرداخت دیه‌ در قتل شبه عمد

دوره 10، شماره 35، بهار 1393، صفحه 97-118

محمد محسنی دهکلانی؛ علی محمدیان؛ الهه قی زاده


5. جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارات مازاد بر دیه

دوره 7، شماره 24، تابستان 1390، صفحه 51-76

زهرا فهرستی؛ منصوره فصیح رامندی