کلیدواژه‌ها = دیه
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر مرگ قاتل عمد بر ثبوت دیه در حقوق کیفری ایران

دوره 16، شماره 59، بهار 1399، صفحه 179-202

مجید قورچی‌بیگی؛ علی ملکی


2. دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری

دوره 16، شماره 58، زمستان 1398، صفحه 11-28

قادر احمدی؛ احمد مرادخانی؛ سید محمدمهدی احمدی؛ علیرضا عسگری


3. بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان

دوره 12، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 11-28

محمود آقاجانی؛ احمد عابدینی؛ محمدعلی حیدری؛ نادعلی عاشوری


4. تأمّلی در مهلت پرداخت دیه‌ در قتل شبه عمد

دوره 10، شماره 35، بهار 1393، صفحه 97-118

محمد محسنی دهکلانی؛ علی محمدیان؛ الهه قی زاده


6. جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارات مازاد بر دیه

دوره 7، شماره 24، تابستان 1390، صفحه 51-76

زهرا فهرستی؛ منصوره فصیح رامندی