کلیدواژه‌ها = ضمان
تعداد مقالات: 11
1. ضمان قتل ناشی از جماع در فقه و حقوق کیفری ایران

دوره 16، شماره 61، پاییز 1399، صفحه 199-208

10.22034/ijrj.2020.678164

مدیحه هاشم پور؛ هادی عظیمی؛ سید رضا احسانپور


2. مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی

دوره 14، شماره 51، بهار 1397، صفحه 99-118

10.22034/ijrj.2018.540069

حجت عزیزالهی؛ علی تولایی؛ معین فرزانه وشاره؛ عبدالرضا محمدحسین‌زاده


3. جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه

دوره 14، شماره 50، زمستان 1396، صفحه 113-146

10.22034/ijrj.2018.538451

مجید عباسی؛ علی غریبه؛ اسماعیل صغیری؛ حسن پاشازاده


5. بررسی فقهی ضمان از دست‌رفتن فرصت

دوره 11، شماره 41، پاییز 1394، صفحه 11-32

جمیله جعفری؛ سید محمد هادی مهدوی


6. بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 37-56

صادق الهام؛ حسینعلی سعدی؛ حمید اسدی


7. ماهیت گارانتی، آثار و احکام آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 147-164

فخرالله ملایی کندلوس؛ سمیرا پاکی


8. انقلاب ید امانی به ید ضمانی

دوره 10، شماره 35، بهار 1393، صفحه 45-60

ایمان دهقانی؛ محمدرضا فلاح؛ یوسف جمشیدی


9. بررسی تأثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 55-78

نصرالله جعفری؛ پگاه سرمدی


10. ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق

دوره 9، شماره 31، بهار 1392، صفحه 118-103

روح اله قدیمی؛ حسین داورزنی


11. ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه)

دوره 8، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 53-78

نصرالله شاملی؛ احسان علی اکبری؛ محسن شاکری