کلیدواژه‌ها = ضمان
تعداد مقالات: 10
1. مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی

دوره 14، شماره 51، بهار 1397، صفحه 99-118

حجت عزیزالهی؛ علی تولایی؛ معین فرزانه وشاره؛ عبدالرضا محمدحسین‌زاده


2. جایگاه نظریه مسؤولیت استردادی در فقه امامیه

دوره 14، شماره 50، زمستان 1396، صفحه 113-146

مجید عباسی؛ علی غریبه؛ اسماعیل صغیری؛ حسن پاشازاده


4. بررسی فقهی ضمان از دست‌رفتن فرصت

دوره 11، شماره 41، پاییز 1394، صفحه 11-32

جمیله جعفری؛ سید محمد هادی مهدوی


5. ماهیت گارانتی، آثار و احکام آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 147-164

فخرالله ملایی کندلوس؛ سمیرا پاکی


6. بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 37-56

صادق الهام؛ حسینعلی سعدی؛ حمید اسدی


7. انقلاب ید امانی به ید ضمانی

دوره 10، شماره 35، بهار 1393، صفحه 45-60

ایمان دهقانی؛ محمدرضا فلاح؛ یوسف جمشیدی


8. بررسی تأثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 55-78

نصرالله جعفری؛ پگاه سرمدی


9. ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق

دوره 9، شماره 31، بهار 1392، صفحه 118-103

روح اله قدیمی؛ حسین داورزنی


10. ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه)

دوره 8، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 53-78

نصرالله شاملی؛ احسان علی اکبری؛ محسن شاکری