کلیدواژه‌ها = تسبیب
تعداد مقالات: 2
1. مبانی احکام تکلیفی و وضعی اسراف آب و ضمان ناشی از آن

دوره 15، شماره 56، تابستان 1398، صفحه 93-110

ناهید دهقان عفیفی؛ احمد باقری؛ سید ابوالقاسم نقیبی


2. ماهیت جعاله

دوره 13، شماره 49، پاییز 1396، صفحه 33-56

فرزانه احمدی؛ علیرضا امینی؛ سید محمدرضا آیتی